Pratap logo
Home | Faculty Login | Alumni Login| Webmail
 

     

                           

                                  MANAGEMENT 

SR. NO.

NAME

POST

1

MR. JITENDRA SHANTILAL ZABAK

PRESIDENT

2

MR. JITENDRA PRABHAKAR DESHMUKH

VICE- PRESIDENT

3

MRS. MADHURI PRAMOD PATIL

VICE- PRESIDENT

4

MRS. VASUNDHARA DASHARATH LANDGE

TRUSTEE

5

MR. HARI BHIKA WANI

CHAIRMAN

6

MR.YOGESH MADHUSUDAN MUNDADE

VICE-CHAIRMAN

7

MR. PRADIP KUNDANLAL AGRAWAL

MEMBER

8

DR.SANDESH BIPIN GUJRATHI

MEMBER

9

MR. KALYAN SAHEBRAO PATIL

MEMBER

10

MR. VINOD RAJDHAR PATIL

MEMBER

11

MR. NIRAJ DIPCHAND AGRAWAL

MEMBER

12

DR. ANIL NATHTHU SHINDE

MEMBER

13

PROF. DR. A. B. JAIN

SECRETARY

14

PROF. DR. M. S. WAGH

Act. PRINCIPAL

15

MR. D.H. THAKUR

HEAD MASTER REPRESENTATIVE

16

PROF. DR. JAYESH R. GUJRATHI

COLLEGE PROF. REPRESENTATIVE

17

MR. VINOD MADHUKAR PATIL

TEACHER REPRESENTATIVE

     
Latest News